Sponsorer

Banner

Invitation til generalforsamling i Skærbæk Svømmeklub.

D. 10.03.21 kl. 19.30 på teams.

Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen – på valg er:

·       Næstformand (ønsker genvalg)

·       Kasserer (ønsker genvalg)

·       2 suppleanter

6. Evt.

Evt. indkomne forslag skal være formanden i hænde, skriftligt, senest 8 dage før. Forslag modtages på mail@s-s-k.dk