Sponsorer

Banner

 

Invitation til generalforsamling i Skærbæk Svømmeklub.

 

 

D. 19.02.19 kl. 19.00 i Skærbækcentret.

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

-      Ændring af formulering i vedtægternes §6.
(Ændres til: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.)

5. Valg til bestyrelsen

6. Evt.

 

Evt indkomne forslag skal være formanden i hænde, skriftligt, senest 8 dage før. Forslag modtages på mail@s-s-k.dk