Sponsorer

Banner

Svømmeskole koncept

Skærbæk Svømmeklub lægger stor vægt på, at svømmerne lærer at svømme korrekt. Derfor har vi, som den første svømmeklub i Sønderjylland, i samarbejde med DGI etableret DGIs svømmeskole koncept. Dette koncept er bygget op på leg og læring, med delmål 4 gange hen over en sæson. Når hver svømmer har gennemført et delmål opnår de et mærke til deres svømmebog. I denne bog er disse delmål gjort tydelige så forældrene hjemme kan følge med i den læring børnene gennemgår i klubben. Denne bog er opbygget således at for at man kan gennem føre hele bogen, skal man deltage i undervisning ca. i 4 sæsoner.

 
Hvad gå det ud på? Hvad har forældrene og svømmerne ud af det? For svømmerne og forældrene betyder det
 
- at I får svømmeundervisning med konkrete mål for undervisningen og løbende evalueringer af svømmernes niveau
 
- at I få en klar kommunikation og dokumentation til svømmerne og forældrene om kvaliteten og metoderne igennem "Min Svømmebog"
 
- at børnene få synlig anerkendelse af deres udvikling  (mærker til "Min Svømmebog" )
 
- at det er nemmere at finde det rigtige hold til svømmerne (klik er for at få hjælp i rubrikken "Mål i svømmeskolen")
 
- at det er nemmere at skifte hold når man er klar til det næste niveau i svømmeskolen
 
- at I får godt uddannede træner
 
- at svømmerne lærer igennem 4 sæson alle 4 stilarter: crawl, rygsvømning, fly og brystsvømning (klik her for at se også under svømmehold)


 
 
 
 
Da vi indfører konceptet fra sæson 2014/15 kan der forekomme nogen overgangs løsninger i det let øvede og øvede hold. DGI - Træner og Svømmekonsulenter med nogle års erfaring vil hjælpe os med etablering, så alle svømmer kan opleve en god svømmeskole fra dag 1 af.
 
 
Mål til hvert hold i svømmeskolen


Da vi indfører konceptet fra sæson 2014/15 kan der forekomme nogen overgangs løsninger i det let øvede og øvede hold. DGIs træner- og svømmekonsulenter med nogle års erfaring vil hjælpe os med etablering, så alle svømmer kan opleve en god svømmeskole fra dag 1.
 
I de fleste tilfælde er et barn en sæson på hvert hold men der er nogle undtagelser: når børn starter allerede med 3-4 år bruger de normalt 2 sæsoner på holdet haletudser og det er afhængig af forskellige faktorer hvor hurtig børn lærer at svømme, bl.a. er det basale ting som: kommer de regelmæssig til træning, lytter de opmærksom og kan de følge med når træneren forklarer tingene. I dette område har vi som forening kun begrænset indflydelse.

Haletudser (vand tilvænning)
På det første niveau skal børnene lære at være fortrolige i og med vandet. Vandet skal ses som en legeplads, børnene skal lære at bruge. Her er det centrale at kunne komme i vandet, få vand i ansigtet og til sidst få ansigtet og resten af hovedet under vandet. Barnet skal lære at bevæge sig aktivt og passivt i vandet. Aktivt ved at bruge arme og ben til at skabe fremdrift, og passivt ved at ændre på kroppens tyngdepunkt og derved kunne skifte mellem at flyde i overfladen til at stå på bunden. På dette niveau lærer barnet at svømme crawl og rygcrawl benspark.
                                                                                                                        
Mærke 1
komme i vandet uden hjælp
puste bobler i vandet med næsen
holde balance n i vandet, løb, gå og hop
 
Mærke 2
holde vejret under vandet i 5 sekunder
rutje i vander far stor plade
holde balancen på et redskab
benspark på mave og ryk
Mærke 3
forlæns og baglæns delfinhop
sidde på et redskab
afsæt fra væggen på mave, side og ryk
hoppe og puste rytmisk
Mærke 4
dykke med store armtag
springe i vandet fra kanten
sidde på bunden
flyde- serieBegynder
På det andet niveau arbejdes videre med børnenes fornemmelse for vandet. Flydning kombineret med bevægelser og retningsskift er her centralt for at styrke den videre udvikling mod alsidige færdigheder i vandet. Børnenes balance udvikles, så de kan bevæge sig og skabe fremdrift med både arme og ben i forskellige retninger, f.eks. svømme ned til bunden. Koordinationen mellem arme, ben og vejrtrækning udvikles mod rolig crawl og rygcrawl. En mere bølgende samlet bevægelse under vand introduceres, hvilket skal skabe fundament for brystsvømning og butterfly.
 
Mærke 5
trykkes under vand som Kugle
svømme 15m hundesvømning
springe i vandet som en bombe
krokodillevejtrækning

 Mærke 6
rygcrawlben
brystarme med delfinben
delfinhop med armtag
sidde på bunden i 5 sekunder
Mærke 7
forlæns- og baglæns kolbøtte uden pause
craw og rygcrawl
fra madras til madras uden at røre vandet
puste luft ud af lungerne over 10 sekunder
Mærke 8
crawlben på siden
glad fly med crawlben
glide ned i vandet og sætte af
sidde elle ligge på bund 10 sekunder


Let øvede
På det tredje niveau arbejdes med finpudsning af bevægelser, så svømningen bliver effektiv. Børnenes færdigheder med hænder og fødder forfines, så bevægelserne og svømningen bliver mere kontrolleret og rolig.
Arbejdet med forskydning af tyngdepunktet er her centralt i forhold til at holde balancen, når børnene f.eks. skal bjærge en makker. Arbejdet med armtag og rytme i butterfly og brystsvømning påbegyndes, samt hovedspring fra bassinkant efterfulgt af svømning til bunden.
 
Mærke 9
flyde på side i bølger
25m rygcrawlben
5 forskellige spring
synkende kanonkugle

Mærke 10
15m sideben med ansigtet under vand
afsæt fra kant og 10m flyben
afsæt fra kant og glide ½ bassinlængde
afsæt under vand, pust ud under gliddet
Mærke 11
holde vejret 20 sekunder, dykker efter ringe
springe ned gennem ring, op på madras
brystben siddene på orm
afsæt fra kant, rotation under gliddet
Mærke 12
ligger på ryggen på plade, løfte arme og ben
brystarme med flybenspark
springe på hovedet i vandet
crawl med speciel vejtrækningØvede
På det fjerde og afsluttende niveau i svømmeskolen arbejdes videre med finpudsning af bevægelser og koordination af arme, ben og vejrtrækning.

Koordinationen mellem arme, ben og vejrtrækning udvikles mod rolig butterfly og brystsvømning. Der lægges vægt på træning af stilarterne, så børnene kan svømme længere distancer på 200 meter og over. Kombinationen af flydning, dykning og retningsskift integreres i svømningen. Dette kommer bl.a. til udtryk i crawl og rygcrawl ved, at børnene naturligt i en flydende bevægelse kan skifte fra svømning til at dykke ned på bunden efter f.eks. en makker. Benspark og koordination i butterfly og brystsvømning udvikles, så disse stilarter også mestres.
 
Mærke 13     
flere kolbøtter i træk                      
fly med arm og ben
sidde på hug og vælte bagover i vandet
sidde på 2m vand, stige langsomt op                                      

Mærke 14
sidde på 2-6 bensparksplader
skodde forlæns og baglæns
hovedspring med kolbøtte i overfladen
dyk til bunden og lave et koldbøtte
Mærke 15
flyde med rotation
brystsvømning med arm og ben
springende salto
kravle på bunden med tømte lunger
Mærke 16
flyde, stå på hænder, flyde igen
fly med arm og ben
10 forskellige spring
sidde, dykke og sidde igen, under vandet