Sponsorer

Banner

Referat af generalforsamling i Skærbæk Svømmeklub.

D. 10.03.21 kl. 19.30 på teams.

 Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent

a.    Maibritt vælges til dirigent

2. Formandsberetning

Det har været et år præget af Corona, og det har betydet ændringer i holdene for at overholde de restriktioner der blev os pålagt kort efter sæson starten.

Vi startede med at dele hold op, for at overholde restriktionerne, og det betød at vi måtte leje flere timer i hallen, for at tilgodese vores medlemmer bedst muligt.

Desværre blev vi lukket helt ned kort før jul, og har ikke haft mulighed for at starte op igen.

Vi er glade for den tid vi nåede at have åbent, og vi har i år haft et stort hold af trænere og hjælpetrænere. Det har i denne sæson ikke været et problem at skaffe trænere og hjælpetrænere, og det har været en stor fornøjelse at se det gode samarbejde og den gode stemning der har været på samtlige hold.

Vi har gjort stort brug af Mette G, som har hjulpet med at søge penge til opstart af nye hold. Derudover har hun været en stor hjælp i forhold til at lave reklame for vores svømmeklub, og alle vores spændende aktiviteter. Det vil vi fremover også gøre brug af.

Vi har forskellige nye tiltag i klubben, som vi agter at videreføre i næste sæson. Derudover har vi planer om at starte nye tiltag op, for at tiltrække flere medlemmer, herunder motions uvante børn og voksne.

I lyset af denne sæsons nedlukning har bestyrelsen besluttet at kontingentet nedsættes på samtlige hold i næste sæson. Undtaget er dog babysvømning, som ikke oplevede at få lukket sæsonen, da babysvømning holdet er delt i to henover sæsonen.

Vi ser frem at komme i gang igen, og håber at næste sæson kan gennemføres.

3. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse

a.    Regnskabet godkendes

4. Behandling af indkomne forslag

a.    Ingen indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen – på valg er:

·       Næstformand (ønsker genvalg)

·       Kasserer (ønsker genvalg)

·       2 suppleanter

o   Lea Da Costa genvælges til næstformand

o   Susanne Petersen genvælges til kasserer

o   Julie Petersen genvælges til suppleant

o   Randi Eichner vælges til suppleant

Tillykke med valget til bestyrelsen.

6. Evt.

a.    Intet under eventuelt

 

Mødet afsluttes herefter. Mødet er optaget på Microsoft Teams, og kan genfindes her ved behov.

 

 

                                                                                           Skærbæk 10/3 2021

                                                                                           Maibritt Monska

                                                                                           Formand SSK