Generalforsamling
Tidspunkt
17.02.2020 kl. 18.30 - 17.02.2020 kl. 20.00
Sted
Skærbækcentret
Mødested
kl. 18.30
Beskrivelse
 

Invitation til generalforsamling i Skærbæk Svømmeklub.

D. 17.02.19 kl. 18.30 i Skærbækcentret.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen - på valg er:

  •  Formand (ønsker genvalg)
  • Næstformand (vakant)
  • 2 Suppleanter (begge ønsker genvalg)

6. Evt.

 

Evt. indkomne forslag skal være formanden i hænde, skriftligt, senest 8 dage før. Forslag modtages på mail@s-s-k.dk

 
 
Skærbæk Svømmeklub