Generalforsamling
Tidspunkt
19.02.2019 kl. 19.00 - 19.02.2019 kl. 22.00
Sted
Beskrivelse

Invitation til generalforsamling i Skærbæk Svømmeklub.

D. 19.02.19 kl. 19.00 i Skærbækcentret.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. 1. Valg af dirigent

2. 2. Formandsberetning

3. 3. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse

4. 4. Behandling af indkomne forslag

-            -Ændring af formulering i vedtægternes ڌ.
      (Ændres til: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.)

5. 5. Valg til bestyrelsen

6. 6. Evt.

Evt indkomne forslag skal være formanden i hænde, skriftligt, senest 8 dage før. Forslag modtages på mail@s-s-k.dk

Skærbæk Svømmeklub